Sunday, August 21, 2011

Kabataan ng bagong henerasyon

            "Kabataan ang pag asa ng ating bayan" ito ang sinabi ng ating Pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.  Sa aking nakikita at obserbasyon marami na sa kabataan ang naliligaw ng landas.  Mayroon din namang mga iilan ang nag eexcel sa ibat ibang larangan.  Sa palagay mo ano ang mga bagay na malakas maka impluwensya sa mga kabataan ngayon?

No comments:

Post a Comment